Coördinatie van en deelname binnen een Kerngroep uit het bedrijfsleven, bestaande uit leidende bestuurders van Koninklijke VOPAK, Kennedy Van der Laan, TenneT, Familiebedrijven Nederland (FBNed) en een senior partner van McKinsey voor bescherming en behoud van mondiaal erkende fundamentele topwetenschap in Nederland - en de daarbij behorende participaties in internationale research infrastructuur.

Bedrijfslevengroep voor topwetenschap

Sinds januari 2020 zet een Kerngroep uit het bedrijfsleven, de management consultancy en de advocatuur zich permanent in voor het behoud en de bescherming van excellente wetenschap in Nederland, gericht op de lange termijn. De aanleiding daarvoor is dat funderende wetenschap de laatste jaren steeds meer onder druk is komen te staan, leidend tot afkalving van excellente wetenschap, en zelfs in sommige gevallen tot het vertrek van topwetenschappers uit Nederland.

Er zijn al meerdere pleidooien hiervoor geweest, o.a. van Nobelprijswinnaar Ben Feringa en andere topwetenschappers op dat niveau (en verschillende wetenschappelijke commissies), maar juist omdat die oproepen uit de wetenschap zelf komen, worden die gezien 'als direct belanghebbend'. Deze bedrijfslevengroep (met een grote achterban) wil - in volledige onafhankelijkheid - het pleidooi voor excellente wetenschap (als noodzaak voor Nederland) veel sterker op de kaart zetten; die een nadrukkelijke extra push geven.
Deze Kerngroep bestaat uit leidende bestuurders van Koninklijke VOPAK, Kennedy Van der Laan, TenneT (voorm. CEO Siemens NL) en FBNed (Nederlandse Familiebedrijven) en een senior partner van McKinsey - Alexander Brink van ASCONA is hieraan ook als lid verbonden.

Op 29 oktober 2020 heeft de Kerngroep een memorandum met haar boodschap aangeboden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit vraagt echter onverminderd om aandacht en inzet - welke wordt getroost.

Een dergelijke boodschap - steun voor funderende wetenschap op de lange termijn in Nederland - klinkt niet zo vaak uit het bedrijfsleven op bestuurlijk niveau.

IBM
Helmholtz Gemeinschaft
max planck gesellschaft
Humboldt Universität
Radboud universiteit
NWO
University of Twente
NOVA