DIENSTEN

ASCONA vervult verschillende rollen tussen fundamentele wetenschap, industrie en maatschappij.

ASCONA

ASCONA beoogt fundamentele wetenschap en maatschappij - zowel industrie als organisaties met een maatschappelijke doelstelling - te ondersteunen bij het streven optimaal op elkaar aan te sluiten.

Initiëren en begeleiden van samenwerking

ASCONA initieert en begeleidt wetenschaps-gedreven samenwerkingen: Een achtergrond in science alliances vanuit de fundamentele researchtak in de industrie biedt ASCONA kennis en vaardigheden om succesvolle wetenschappelijke internationale samenwerkingen tussen academia, industrie en maatschappij op te zetten en te begeleiden.

Verbinden van wetenschap en industrie

ASCONA verbindt en communiceert tussen wetenschap en industrie. Zij brengt netwerken bij elkaar met een complementaire capaciteit vanuit wetenschap, industrie en soms zelfs de politiek. Dit vanuit de behoefte om fundamentele wetenschap waardevol in te bedden in de maatschappij.

Enabling technology

ASCONA 'enablet' systems, science & technology en gammawetenschappen als law, ethics & governance, met technologiegebieden - e.g. infrastructuur en data science - binnen verschillende domeinen van de wetenschap. Onderliggend doel is impact voor de maatschappij, nationaal en internationaal.

Research en innovatie

ASCONA legt verbindingen die leiden tot research en innovaties binnen technologiegebieden, alsmede het activeren van die technologie binnen domeinen van wetenschap en maatschappij.

Het kwadrant van Pasteur

ASCONA stimuleert het proces van fundamenteel begrip over wetenschappelijke vragen in combinatie met het maatschappelijk nut ervan, zeker als dat met elkaar in een logisch verband kan worden gebracht - zie het kwadrant van Pasteur.

ASCONA is opgericht door Alexander Brink.
ASCONA

ASCONA is opgericht door Alexander Brink.

Alexander J. (Jan) Brink startte 'ASCONA for Science & Society' in 2019 na lang werkzaam te zijn geweest voor IBM Research, in een statutair eindverantwoordelijke rol voor haar wetenschappelijke samenwerkingen met academische instellingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Na zijn doctoraal Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam startte Alexander als adviseur bij Coopers & Lybrand (later PwC). Na de overstap in 2003 naar IBM werd hij medeverantwoordelijk voor het IBM Global Account in Europa. Na een periode als manager in IBM finance kwam de Grants & Innovation organisatie van IBM in beeld. Dit werd onder hem getransformeerd tot 'Science Alliances'. Daarbij werd IBM Research in Zürich (Zwitserland) in langdurige allianties gestructureerd met academia en industriële partijen.
PORTFOLIO
IBM
Helmholtz Gemeinschaft
max planck gesellschaft
Humboldt Universität
Radboud universiteit
NWO
University of Twente
NOVA