DIENSTEN

ASCONA vervult verschillende rollen tussen fundamentele wetenschap, industrie en maatschappij.

ASCONA

ASCONA begeleidt samenwerkingen tussen fundamentele wetenschap en industrie vanuit een onafhankelijke positie. Zij brengt daarbij een diep en rijk eigen netwerk in dat gebaseerd is op vertrouwen bij bedrijven, bestuurders en wetenschappers.

Initiëren en begeleiden van samenwerking

Jarenlange ervaring en een diepe achtergrond in de fundamentele wetenschapstak van de industrie, geeft ASCONA kennis en vaardigheden om nieuwe internationale samenwerkingen tussen academia, industrie en maatschappij te maken.

Verbinden van wetenschap en industrie

ASCONA verbindt en communiceert tussen wetenschap en industrie. Bij zowel bedrijven als onderzoeksgroepen wordt gespeeld met het idee om wetenschap als waardevol component voor langetermijninnovaties te zien. ASCONA weet de juiste aanhaak te creëren tussen industrie en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Activerende aanpak

ASCONA adresseert en activeert diverse disciplines in de wetenschap over de gehele linie (alfa-, bèta- en gammawetenschappen, én multidisciplinair). Het benutten van science cases voor de wetenschap vraagt om bestuurlijke en organisatorische ondersteuning, en aansluitend een route naar financiering 'op maat'.

Onderzoek en innovatie

ASCONA legt verbindingen die leiden tot research en innovaties binnen technologiegebieden. Wetenschap is een voeding voor langetermijninnovatie.

Talent

Aantrekken en behouden van talent hangt sterk samen met behouden van reeds aanwezige excellente wetenschap in Nederland. Dat trekt toptalent wereldwijd, waarvan zowel de academie als de industrie profiteren.

ASCONA is opgericht door Alexander Brink.
ASCONA

ASCONA is opgericht door Alexander Brink.

ASCONA B.V. is in 2019 opgericht door Alexander Brink. Voordat hij ASCONA startte, is hij jarenlang statutair eindverantwoordelijk geweest voor een paar projecten bij IBM Research. Tijdens deze projecten (waaronder het succesvolle project DOME) heeft hij nauw samengewerkt met academische instellingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Veel kennis en ervaring is in die periode opgedaan, samen met het opbouwen van een groot netwerk binnen de industrie en academie. Organiseren, structureren en consulteren, met gerichte inzet van zijn netwerk, illustreren Alexanders huidige werk.
PORTFOLIO
IBM
Helmholtz Gemeinschaft
max planck gesellschaft
Humboldt Universität
Radboud universiteit
NWO
University of Twente
NOVA